Atlas voor een Schone Maas

Geoportaal

Gebundelde informatie

Totaalbeeld van Maasstroomgebied


De Atlas voor een Schone Maas is een tool die bestaande informatie van de Maaswaterketenpartners bundelt. Deze tool bevat onder meer informatie over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, via monitoring en metingen en over inname- en lozingspunten van rwzi’s en awzi’s. Ook de industriële dichtheid van de zuiveringsregio’s in het Maasstroomgebied is in kaart gebracht. De Atlas voor een Schone Maas creëert daarmee overzicht, genereert nuttig kaartmateriaal en zorgt ervoor dat analyses uitgevoerd kunnen worden.
 
Het doel van de Atlas is om beheerders en gebruikers van de Maas via kaartmateriaal een uniek beeld te geven van de verontreinigingsbronnen die van invloed zijn op de waterkwaliteit. Zo draagt de tool bij aan een beter totaalbeeld van het Maasstroomgebied en helpt de Maaswaterketenpartners om de Maas effectief te beschermen en de kwaliteit te verbeteren.

••••••••

Verloop van blauw naar groen