Atlas voor een Schone Maas

Geoportaal

Gebundelde informatie

Totaalbeeld van Maasstroomgebied

"Graag attendeer ik iedereen op de Atlas voor een Schone Maas. Een nieuwe versie met een stevige update. Een belangrijk instrument dat inzicht geeft in de invloed van de omgeving op de waterkwaliteit van de Maas. Wat zit er in het water en waar komt dat vandaan?"

De Maas is voor heel veel partijen van groot belang. De Atlas van de Schone Maas geeft inzicht in hoe het staat met de waterkwaliteit van de Maas. Het brengt in beeld welke activiteiten er langs de Maas plaatsvinden, die invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit. Een atlas is een handig instrument. Een rapport geeft vaak alleen maar tekst, maar de atlas geeft ook beelden, zodat je op een een interactieve manier zaken die jij wilt bekijken naar boven kunt halen. Er is bijvoorbeeld eenvoudiger te zien wat er zich 10 of 400 kilometer stroomopwaarts bevindt. Via waterloopjes kun je kijken hoe verontreinigingen door het Maasstroomgebied lopen. Zo zie je dat relatief kleine stroompjes belangrijke wegen zijn voor effluenten (gezuiverd afvalwater).

Omdat de informatiewens van een medewerker van het Waterschap anders is dan die van een drinkwaterbedrijf, is de Atlas interactief ingericht. Wanneer je zoekt naar een stof uit metaalbewerking, kun je kijken waar bedrijven zitten die metaal bewerken. Met de geografische informatie heb je een duiding. Het is allemaal publiekelijke informatie, maar juist het koppelen van die zaken geeft het inzicht. Het mooie is dat de informatie voor iedereen toegankelijk is, ook voor inwoners uit de regio. 

Een van de recentelijk geboekte successen is het opnemen van de lozingsvergunningen in de Atlas, waardoor deze nu publiekelijk inzichtelijk zijn. In samenwerking met Rijkswaterstaat hebben we deze ontwikkeling gerealiseerd. Het zou mooi zijn als we erin slagen om de koppeling met de buurlanden te maken. De Maas begint niet bij de nationale grens.  

Het was goed om te zien dat het gemeenschappelijke enthousiasme groeide bij het ontwikkelen van de Atlas. Zodra je zaken op een kaart publiceert versterkt dat de binding. De Atlas kan zo de samenwerking stimuleren. Dat inzicht werpt weer nieuwe vragen op, waarmee een proces van continue ontwikkeling ontstaat. 

Maarten van der Ploeg
Directeur RIWA-Maas/Meuse

••••••••

Verloop van blauw naar groen