Mens en gootsteen zijn belangrijke bron van de Maas


 
De Maas is een belangrijke bron van leven én de productie van drinkwater, waar gebruikers vol vertrouwen van genieten. Na gebruik wordt dit drinkwater via riool en waterzuivering ook weer Maaswater. We zijn dus zelf een belangrijke bron van de Maas. Wat veel mensen niet weten is dat dat ‘menselijk aandeel’ van het Maaswater in droge perioden zeer fors oploopt.

Ontwerper Hugo Schuitemaker werkte een paar prikkelende ideeën uit om bewoners van het Maasstroomgebied te laten zien dat zij zelf een belangrijke bron van de Maas zijn. Tijdens de Dutch Design Week 2019 van 19-27 oktober zijn die ideeën te zien in de Embassy of Water. Klik hier voor het volledige programma en locatie.
 
Schone Maaswaterketen maakt het ontwerp van Schuitemaker mogelijk: design biedt creatieve oplossingen voor veelbesproken thema’s. En creativiteit is nodig als we samen ervoor willen zorgen dat we nu en in de toekomst beter met water omgaan.
 
Voor Schone Maaswaterketen doet Schuitemaker drie ontwerpen aan de hand:

AANSCHOUWELIJKE KENNISOVERDRACHT
Getoond wordt uit welke bronnen het Nederlandse Maaswater afkomstig is. Daarbij is goed te zien dat het ‘menselijk aandeel’ enorm oploopt in droge perioden. De mens en zijn gootsteen zijn een belangrijke bron van de Maas.

PERSOONLIJK CONTACT
Als we weten dat we zelf een belangrijke bron van de moeten we elkaar als bron vertrouwen. Alleen dan kunnen we onbezorgd blijven genieten van het water. In de intimiteit van een ‘geregisseerd maar persoonlijk gesprek’, geef en win je vertrouwen.

MEEDOEN
Schuitemaker doet de suggestie voor een grootschalige ‘Doorspoeldag’, waarmee elke inwoner bijdraagt aan een onderzoek naar de herkomst van het Maaswater, dat zelf weer grondstof is voor de productie van drinkwater.

De ontwerpen zijn geen blauwdrukken voor projecten maar zetten aan tot het uitwerken van ideeën om gebruikers van het Maaswater zelf te laten bijdragen aan een schonere rivier.

En dus… wat kun jij nu al doen…?


Als het afvalwater je woning via gootsteen of toilet verlaat, wordt het gezuiverd voordat het verder gaat richting Maas. Die zuivering werkt prima voor de stoffen waar het riool voor bestemd is. Je bent de goede, vertrouwde bron voor de Maas als ook jij het riool alleen daarvoor gebruikt. Dus wél voor poep, plas en wc-papier. En ook voor restjes drank en vloeibare restjes. Maar oliën en vetten, medicijnen, verfresten zijn voorbeelden van spullen die je vooral niet wegspoelt richting riool.
 
Twijfel of iets kan worden weggespoeld? Kijk op milieucentraal.nl voor tips en op de afvalscheidingswijzer.

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

Verloop van blauw naar groen