pacas rapport


Het PACAS onderzoek heeft plaatsgevonden op de rioolwaterzuivering Papendrecht van waterschap Rivierenland. Het onderzoek richtte zich op de verwijdering van organische microverontreinigingen door dosering van poederkool in het bestaande zuiveringsproces. Het onderzoek maakt duidelijk dat de belasting van het oppervlaktewater met microverontreinigingen ruimschoots kan worden gehalveerd door toevoegen van PACAS en dat het functioneren en de bedrijfsvoering van de bestaande zuivering niet nadelig worden beïnvloed. De kosten voor toepassen van PACAS zijn laag en de techniek is makkelijk in te passen in bestaande zuiveringen omdat het ruimtegebruik minimaal is.

••••••••

Verloop van blauw naar groen