overkoepelend rapport voor bestuurders


Binnen de Schone Maaswaterketen zijn twee onderzoeken uitgevoerd:

Het verkennen van de mogelijkheden van het toepassen van poederkooldosering in het actief slib proces (‘PACAS’) om microverontreinigingen uit afvalwater te verwijderen.
Het in beeld brengen van de effecten van aanvullende zuivering op de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied (‘regionale hotspotanalyse’).
De samenwerking tussen waterbeheerders, drinkwaterbedrijven, ministerie en STOWA is zo waardevol gebleken dat deze de komende jaren wordt voortgezet.

Van de beide technische rapporten én de onderwerpen waarop de samenwerking zich zal richten is een prettig leesbaar overkoepelend rapport beschreven, dat bovendien goed leesbaar is op een iPad. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om  dagelijks en algemeen besturen te informeren over de samenwerking en de resultaten van beide onderzoeken én als element om waterkwaliteit te agenderen.

••••••••

Verloop van blauw naar groen