bijeenkomst smWK

Op 1 juni zijn de bestuurders en directieleden van de SMWK partners bijeen gekomen. Tijdens een boottocht over de Maas hebben zij gesproken over de waterkwaliteitsopgaven waar de verschillende partijen (drinkwaterbedrijven, waterschappen, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) voor staan en over welke stappen gezet kunnen worden om vervuiling bij de bron aan te pakken. Tijdens de boottocht is ook een bezoek gebracht aan het indrukwekkende nieuwe innamepunt van Evides aan de Andelse Maas. Daar hebben de bestuurders ook gezamenlijk het actieprogramma van de Schone Maaswaterketen voor de periode 2022-2027 bekrachtigd.

••••••••

Verloop van blauw naar groen