De Atlas Schone Maaswaterketen nog waardevoller maken

Atlas

Een van de producten van de samenwerking is de Atlas Schone Maaswaterketen. Hierin zijn vele meetgegevens, lozingspunten en karakteristieken van bedrijven binnen zuiveringskringen terug te vinden. Een mooie basis. Om de Atlas informatiever en toegankelijker te maken hebben we op 2 juli onder begeleiding van Marco Wagenmakers en Ignaas Bisdom van ESRI een workshop georganiseerd om verdere ideeën op te halen.

Maarten van der Ploeg gaf onder het motto ‘van data naar inzicht’ een mooi toekomstbeeld (‘moonshot’) over waar we naar toe zouden kunnen met de atlas. Ignaas Bisdom lichtte de verschillende mogelijkheden binnen het ESRI-platform toe.
 
Daarna was het de beurt aan de deelnemers om hun ideeën in te brengen: wat zou je willen zien en kunnen opzoeken? Het leverde een mooi palet van ideeën op over aspecten als vergunningen, lozingen, waterstromen, waterkwaliteit (op een punt, langs de loop van de rivier en in de loop van de tijd) en lopende acties.

Webinar microverontreiniging

Maar wie maakt dan gebruik van de atlas? Ook daar weer een mooie bandbreedte waaronder vakmensen, organisaties die zich met microverontreinigingen bezig houden (omgevingsdiensten, GGD, kennisinstituten e.d.), bestuurders, bewoners, bedrijven en journalisten.
 
De vorm waarin je informatie beschikbaar wilt maken, kan natuurlijk verschillen per gebruiker. Het begint met een duidelijk storyboard wat je in de atlas kunt vinden. Vervolgens kun je denken aan dashboards  voor aandachtstoffen, infographics, geaccumuleerde data (maxima, minima, gemiddelde e.d.) en aan verhalen voor bestuurders en bewoners. De mogelijkheden zijn bijna grenzeloos.
 
De deelnemers gaven aan dat zij het een leuke en inspirerende bijeenkomst vonden. Voor velen was het de eerste keer om digitaal te stickeren.
De verschillende ideeën worden nu vertaald in een aantal concrete informatieproducten die  binnen enkele maanden in de Atlas geïntegreerd zullen worden. Deze nieuw ontwikkelde producten vormen vervolgens de bouwstenen om de Atlas weer verder uit te bouwen. Hierdoor scheppen we een compleet beeld wat de invloed van de omgeving op de waterkwaliteit van de Maas is en vormt de Atlas straks een mooi portaal om onder meer de gegevens, die vanuit het monitoringtraject worden verzameld, te ontsluiten.

juli 2020

••••••••

Verloop van blauw naar groen