drinking water treatment

Maaswaterkwesties Onder de Loep: Beschermen voor de Toekomst

Het “NTR programma Focus - Seizoen 5 Afl. 10 - Drinkwater onder druk laat de uitdagingen en kwesties rondom de Maas als drinkwaterbron zien. Deze aflevering belicht hoe de Maas als onze drinkwaterbron onder druk staat door verschillende factoren, waaronder vervuiling en klimaatverandering. In beeld wordt het dilemma getoond van de groeiende vraag naar schoon drinkwater en de gevolgen van de afnemende beschikbaarheid van deze bron.

Verschillende experts delen inzichten over de noodzaak van duurzame waterbeheer en innovatieve oplossingen om de drinkwatervoorziening te beschermen en te verbeteren. Zo zien we bijvoorbeeld Eelco Pieke die vertelt over de metingen en analyse technieken waarmee Het Waterlaboratorium de waterkwaliteit monitort. We zien hoe Teun van Biljouw van waterschap Aa en Maas een bron van vervuiling opspoort. Jaap Mos, procesmanager van drinkwaterbedrijf Dunea, laat een productielocatie van Dunea zien en vertelt over het belang van metingen en snelle opsporing van vervuiling voor het beschermen van het Maaswater voor drinkwaterproductie.

De aflevering benadrukt de urgentie om bewustwording te vergroten en gezamenlijke inspanningen te leveren om de toekomst van ons drinkwater veilig te stellen. De aflevering toont ook aan hoe alle SMWK partners inspanningen leveren om de Maas schoner te krijgen en hoe belangrijk het is om samen te werken als ketenpartners.

••••••••

Verloop van blauw naar groen