denkkracht bundelen

Portretfoto
Portretfoto

Interview Kees Jan de Vet en Annette Ottolini

De volgende fase in de samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen staat voor de deur. De deelnemers hebben overeenstemming bereikt en een nieuw werkprogramma tot en met 2021 vastgesteld.
 
“De Schone Maaswaterketen zie ik als een uitermate betekenisvolle samenwerking om denkkracht van partijen te bundelen. Met de betrokken waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere kennispartners komen we veel cases tegen waarin we elkaar kunnen versterken. Als dijkgraaf ben ik er trots op dat we met het waterschap met veel nieuwe innovaties bezig zijn. Het netwerk is hierbij van toegevoegde waarde,” aldus Kees Jan de Vet - dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta.
 
Annette Ottolini – algemeen directeur bij Evides Waterbedrijf – onderstreept de kracht van de samenwerking. “We hebben twee succesvolle projecten gedraaid samen, met concrete resultaten en kennis van en begrip voor eenieders werkterrein. We zetten we samenwerking van alle partijen door met een nieuw driejarig werkprogramma. Met als insteek dat dit leidt tot een Maasactieplan. De minister heeft een grote ambitie neergelegd voor de Maas. Ons actieplan wordt een belangrijke bouwsteen om die ambitie waar te maken.”
 
De Vet gaat nader in op het werkprogramma: “De overeenkomst kent meerdere onderdelen, waarvan ik er kort twee wil uitlichten. De monitoring van medicijnresten en opkomende stoffen is daar één van. Met GenX als actueel voorbeeld, waarbij niet uit te sluiten valt dat door onderzoek meerdere van dit soort stoffen boven komen drijven. Het netwerk dat we gecreëerd hebben is bij uitstek geschikt om dit soort ontwikkelingen te verkennen.

Daarnaast ontwikkelt de Schone Maaswaterketen steeds meer tot een overleg dat zich uitstrekt over de grenzen waarbinnen voorheen gewerkt werd. Inmiddels wordt het hele Maaswaterstroomgebied, dus ook het achterland, betrokken. De internationalisering willen we concreter aanpakken. Dat staat bij ons hoog op de prioriteitenlijst, omdat we samen willen werken om de waterkwaliteit in het gehele Maasstroomgebied te verbeteren.” 

“Ongeveer de helft van de verontreinigen die we in de Maas aantreffen komt uit het buitenland”, vult Ottolini aan. “Daarom zoeken we met Schone Maaswaterketen ook de samenwerking met partners in België, Duitsland en Frankrijk. Via RIWA-Maas – die de belangen van de drinkwaterbedrijven rond de Maas behartigt – hebben we ingangen in deze landen. We willen onze ervaring met hen delen, leren van hun aanpak en hen stimuleren om net als wij maatregelen te nemen om de verontreiniging van de Maas terug te dringen.”
 
“De lopende projecten bezorgen het geheel een positieve draai, in tijden dat waterkwaliteit ons serieus zorgen baart”, besluit De Vet. “. De kracht ligt in de concreetheid, zoals het in kaart brengen van verontreinigingsbronnen op de atlas. Het is ook motiverend voor alle betrokkenen in de keten dat minister Cora van Nieuwenhuizen waterkwaliteit hoog heeft geagendeerd. Zij wil wereldkampioen waterkwaliteit worden. Een ambitieus streven van de minister.“

april 2019

••••••••

Verloop van blauw naar groen