DIGITAAL SPARREN OVER FOCUS EN AMBITIES

Zoom bijeenkomst

15 april was de eerste online Zoom bijeenkomst; de eerste keer dat de verschillende werkgroepen bijeen kwamen als één ‘denktank’ om van gedachten te wisselen over de focus en ambities van het op te stellen actieplan. Het was een ontzettend leuke bijeenkomst. Interactief door de mentimeter, maar ook online werden de  goede gesprekken en discussies gevoerd zoals: welke ambities hebben we eigenlijk en kunnen we die uitdrukken in percentages? Over welke (groepen) stoffen maken we ons zorgen en waar zou de aandacht naar toe moeten? Maar ook een update over de onderwerpen: atlas, buitenland en monitoring (zie elders in deze nieuwbrief).

Fijn om te merken dat er ontzettend veel commitment is voor de Schone Maaswaterketen. In de voorbereidende gesprekken, maar ook door de ‘huiswerkopdracht’ zien we dat iedereen erg betrokken is en graag wil dat de Schone Maaswaterketen zal slagen. Er zijn mooie ambities gesteld en iedereen toonde enthousiasme voor deze samenwerking.

Stoffen

Op 17 juni hebben we via de digitale route ook met de stuurgroep intensief kunnen discussiëren over focus en ambities en kunnen reflecteren op de verschillen tussen ideeën van de denktank en de stuurgroep. Daarnaast hebben we een eerste vingeroefening besproken wat de verschillende ambities financieel zullen betekenen. Die berekeningen gaan we nu verbreden. De bevindingen van denktank en stuurgroep zullen we verwerken in de contouren van het actieplan, een groeidocument dat we na iedere bijeenkomst aanscherpen en aanvullen. Ook bij de stuurgroepleden was het enthousiasme voor de samenwerking volop aanwezig. We kijken uit naar een volgend overleg begin oktober waarin veel aandacht zal zijn voor industriële lozingen.

juli 2020

••••••••

Verloop van blauw naar groen