Interview Samen werken aan waterkwaliteit Maas

Het stroomgebied van de Maas kan en moet schoner. Vanuit die overtuiging is in 2015 de samenwerking van de Schone Maaswaterketen van start gegaan. Waterschappen en drinkwaterbedrijven rond de Maas, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken daarin samen om de waterkwaliteit in het stroomgebied naar een hoger plan te trekken. De inzet: een flinke reductie van organische micro­verontreinigingen. Dit jaar is de samenwerking verlengd. In het nieuwe actieplan 2022-2027 zijn acties benoemd om tot tenminste 30% reductie te komen van organische microverontreinigingen.

We stellen vijf vragen aan Erik de Ridder (watergraaf waterschap De Dommel) en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides) over het project.


1. Het project is in 2015 gestart. Waarom was het voor jou belangrijk daar een prominente rol in te gaan spelen?
De Ridder: Samenwerking is de sleutel tot succes als het om de kwaliteit van het water gaat. In de Schone Maaswaterketen geven we die samenwerking op een hele goede manier vorm. Daardoor hebben we beter zicht gekregen op de problematiek en brengen we samen oplossingen in beeld.

Ottolini: We hebben elkaar simpelweg nodig. De waterkwaliteit van de Maas, als belangrijke bron van drinkwater, moet van goede kwaliteit zijn en blijven. Daar is samenwerking en commitment voor nodig. We zijn dan ook heel blij met de voortzetting van de Schone Maaswaterketen.

••••••••

Verloop van blauw naar groen