RIWA-Maas jaarrapport

Lozingsvergunningen Waterschap Limburg nu in ‘De Atlas voor een Schone Maas’

Sinds kort staan de lozingsvergunningen verleend door Waterschap Limburg in de Atlas voor een Schone Maas. Dit is een grote stap in het inzichtelijk en publiekelijk maken van lozingsvergunningen. Om de waterkwaliteit van de Maas te verbeteren is het belangrijk om te weten waar, wat en hoeveel er allemaal geloosd wordt. Het zorgt voor een beter beeld van afvalwaterstromen in het Maasstroomgebied. Naast Waterschap Limburg zijn ook de andere waterschappen bezig om de lozingsvergunningen in de Atlas te krijgen.   

De Atlas
De Atlas voor een Schone Maas staat online en maakt informatie over het Maasstroomgebied inzichtelijk. Data in de Atlas zijn beschikbaar via één platform en voor iedereen toegankelijk. De Atlas ontsluit, op een interactieve manier, informatie over waterkwaliteit, waterafvoer, waterbeheerders en organische microverontreiniging. Ook vind je er informatie over bedrijven die afvalwater lozen op de Maas, de stoffen die zijn vergund en welke waterbeheerder deze vergunningen heeft verleend. 

Informatie delen
Het is de bedoeling dat lozingsvergunningen worden herzien en dat daar meer relevante stoffen in worden opgenomen zodat een betere waterkwaliteit voor mens en natuur gewaarborgd kan worden. Binnen de samenwerking Schone Maaswaterketen richten we ons onder andere op het verzamelen van informatie over afvalwaterstromen. Maar ook kennis delen over lozingsvergunningen en het proces van herziening is een van de actiepunten. Met als doel om op de lange termijn, de bevoegde gezagen (vergunningverleners) een uniformere vastlegging van vergunde stoffen en lozingshoeveelheden willen bereiken.

Belang van vergunningen in de Atlas
Lozingsvergunningen in de Atlas inzichtelijk maken is een stap naar een beter beeld van de waterkwaliteit van het Maasstroomgebied. Naast dat het zorgt voor meer informatie over de afvalwaterstromen afzonderlijk, is het ook mogelijk om informatie over de afvalwaterstromen gezamenlijk in het gehele Maasstroomgebied te analyseren. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om te weten in welke hoeveelheden een bepaalde stof in het gehele gebied vergund is en geloosd wordt. Bij calamiteiten met betrekking tot waterkwaliteit zijn ook de bronnen van vervuiling makkelijker te herleiden.  De lozingsvergunningen van Rijkswaterstaat zijn al eerder als eerste toegevoegd aan de Atlas. De waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta verzamelen nu alle vergunningen om ze ook te ontsluiten via de Atlas.

••••••••

Verloop van blauw naar groen