Maaswaterkwaliteit in de Spotlight: RIWA-Maas Jaarrapport 2022

De Maas is een essentiële bron van drinkwater voor maar liefst 7 miljoen mensen in Nederland en België. Het recent gepubliceerde jaarrapport van RIWA-Maas over 2022 werpt een licht op de uitdagingen waarmee de Maas wordt geconfronteerd. Het rapport benadrukt de inspanningen die zijn geleverd om de waterkwaliteit te behouden en te verbeteren.

Klimaatverandering, met zijn extremere weersomstandigheden, zoals overstromingen en droogte, heeft een groeiende impact op de Maas. Het jaar 2022 werd zelfs gekenmerkt als het droogste jaar in Nederland deze eeuw en een van de droogste in België in drie decennia. Tijdens droge perioden wordt de waterkwaliteit in de Maas steeds slechter.

Ontdek in het Jaarrapport 2022 van RIWA-Maas welke gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de kwaliteit van het Maaswater te beschermen. Het rapport behandelt onderwerpen zoals gemonitorde stoffen in de Maas, de impact van de PMT-index ontwikkeld door RIVM op drinkwater, en de impact van drinkwaterbezwaarlijke stoffen (zoals PFAS) op de drinkwatervoorziening. Ook wordt aandacht besteed aan de gevolgen van klimaatverandering en waterbeschikbaarheid, evenals de uitdagingen bij het bereiken van een schonere Maas. Samenwerking speelt hierbij een cruciale rol, zoals te zien is in de Schone Maaswaterketen, waar drinkwaterbedrijven en waterbeheerders samenwerken door gezamenlijk te monitoren en vergunningeninzichtelijk maken.Het jaarrapport benadrukt dat waterkwaliteit de aandacht verdient van alle belanghebbenden en dat gezamenlijke inspanningen essentieel zijn.

Lees meer in het volledige rapport.

••••••••

Verloop van blauw naar groen