Monitoring Maaswaterkwaliteit: waar gaan we ons op richten?

Monitoring Maaswaterkwaliteit

Op 20 mei is een enthousiast gezelschap, met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, digitaal bijeengekomen om over de rol van monitoring binnen de Schone Maaswaterketen te spreken.  Iedereen stond een groeimodel voor ogen: vanuit inzicht in elkaars problematiek en uitwisseling van monitoringsgegevens werken aan een betere afstemming van de monitorings­programma’s van waterschappen, RWS en drinkwaterbedrijven. De stip aan de horizon is een gezamenlijk monitoringsprogramma.

Afgesproken werd om onze aandacht primair te richten op een overzichtelijke lijst met stoffen waarover we gegevens uitwisselen, gezamenlijke analyses uitvoeren (trends) en witte vlekken in monitoring opsporen. In de figuur is een beeld gegeven van deze stoffen in relatie tot benodigde inspanning en impact. De stoffen betreffen geneesmiddelen, industriële stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens de discussie is ook benzotriazool toegevoegd (bestanddeel in vaatwastabletten) als chemische stof die via huishoudens in de afvalwaterstroom belandt. Daarnaast onderscheiden we een lijst aandachtstoffen waarover we elkaar actief informeren. Na de zomer vullen we de eerste gezamenlijke analyses verder in.

juli 2020

••••••••

Verloop van blauw naar groen