Rioolwaterzuivering Oijen verwijdert microverontreinigingen

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft in maart samen met de dijkgraaf Mario Jacobs van waterschap Aa en Maas feestelijk een nieuw onderdeel van de rioolwaterzuivering geopend, de PACAS-installatie. Deze installatie verwijdert medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het afvalwater. Dit is een mooi voorbeeld hoe een onderzoeksproject uit de Schone Maaswaterketen in praktijk is omgezet.  

Tussen 2015 en 2018 hebben SMWK partners onderzoek verricht naar de verwijdering van organische microverontreinigingen door dosering van poederkool (PACAS) in het bestaande zuiveringsproces. Het onderzoek maakte duidelijk dat de belasting van het oppervlaktewater met microverontreinigingen ruimschoots kan worden gehalveerd door toevoegen van PACAS én dat het functioneren en de bedrijfsvoering van de bestaande zuivering niet nadelig worden beïnvloed.   

Hoe het werkt 
Van oudsher is de rioolwaterzuivering bedoeld om met biologische methoden het huishoudelijk afvalwater schoon te maken van organische stoffen. Verwijderen van chemische verontreinigingen zoals medicijnresten vraagt om andere technieken. De PACAS-installatie werkt met actieve poederkool, dat lijkt op het anti-diarreemiddel Norit. De bacteriën die het afvalwater ‘schoon eten’, krijgen hulp van dit poederkool om meer medicijnresten te verwijderen, waardoor het gezuiverde afvalwater nog schoner naar de Teeffelense Wetering en de Hertogswetering stroomt. Beiden wateren komen uit in de Maas. 

Hiermee is Aa en Maas het tweede waterschap in Nederland met een PACAS-installatie. Minister Mark Harbers: “Ik vind rioolwaterzuiveringen steeds fascinerender. De vele innovaties die er plaatsvinden zegt veel over de denk- en daadkracht van de waterschappen.” Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk is als bestuurder ook bij de Schone Maaswaterketen betrokken: “Toen we 10 jaar geleden de eerste plannen voor PACAS uitwerkten, voelde ik mij wel eens een Don Quichot. maar met de hulp van onder andere de minister en subsidies zijn we toch in staat geweest om stappen te zetten.”  

Meer informatie: 
- Item van DTV Nieuws - Item van het Jeugdjournaal- Uitleg PACAS installatie- Gezond water voor nu & later

••••••••

Verloop van blauw naar groen