Luchtbubbels onder water

RIVM introduceert PMT-tool 

Het RIVM introduceert de PMT screeningstool. PMT staat voor:  Persistent (stof niet of nauwelijks afbreekbaar in het milieu), Mobiel (verspreiding van de stof door het milieu) én Toxisch (giftig voor mens of ecosysteem). Deze PMT stoffen kunnen ophopen in het milieu en zijn, omdat ze langzaam afbreken, schadelijk. Het is belangrijk deze stoffen te weren uit oppervlaktewater dat wordt gebruikt als bron voor drinkwater, of de concentraties PMT zo laag mogelijk te houden. De screeningstool kan worden gebruikt  door vergunningverleners (verantwoordelijk voor het verlenen van afvalwaterlozingen vergunningen), drinkwaterbedrijven, industrieën en andere partijen om stoffen te identificeren die risicovolle PMT eigenschappen hebben.Naast de PMT kenmerken zijn er ook stoffen die worden gekenmerkt als zeer Persistent én zeer Mobiel (very Persistent, very Mobile).  Door de eigenschappen (very) Persistent, Mobile and Toxic zijn deze stoffen met de huidige technieken niet of zeer moeilijk uit oppervlakte water te zuiveren. Ze kunnen daarom een probleem vormen voor de drinkwaterbereiding.

PMT

Klik op de afbeelding voor een vergroting

(v) PMT stoffen kunnen ook leiden tot ongewenste effecten op  in het waterlevende organismen.Beter zicht op deze PMT stoffen is een eerste stap naar het voorkomen van lozingen van ongewenste stoffen. Voor vergunningverleners kan deze screening informatief zijn bij het beoordelen van afvalwaterlozingen,  maar ook meer inzicht geven in de drinkwaterbezwaarlijkheid van deze stoffen.De door het RIVM ontwikkelde PMT screeningstool,  kan stoffen die mogelijk PMT/vPMT zijn zo vroeg als mogelijk identificeren. De methode scoort stoffen tussen 0 (laag P, M, T potentieel) en 1 (zeer hoog P,M,T potentieel) op basis van gemodelleerde data. Een hoge PMT score is een eerste indicatie dat een stof PMT eigenschappen heeft. Momenteel zijn zo’n 6000 stoffen gescreend aan de hand van de screeningsmethode.

Lees meer via de volgende links: De CLP verordening (EC) No 1272/2023 verplicht bedrijven om op het etiket stoffen te vermelden, die aan de PMT/vPvM criteria voldoen (of aan de andere gevaarsindelingen).

Een gedetailleerde omschrijving van de PMT screeningstool is hier te vinden. Een korte toelichting is te vinden in de modelomschrijving bij de PMT screeningstool (in het Engels). 
 

••••••••

Verloop van blauw naar groen