's Werelds eerste burgeronderzoek naar waterkwaliteit van hele rivier

's Werelds eerste burgeronderzoek naar waterkwaliteit van hele rivier
Op 22 maart, Internationale Wereldwaterdag, worden de uitkomsten van ‘s werelds
eerste burgeronderzoek naar de waterkwaliteit van een hele rivier bekendgemaakt.
Initiatiefneemster Li An Phoa, oprichter van Drinkable Rivers, voerde het onderzoek
uit tijdens haar ruim 1000 kilometer lange voettocht van de bron tot de monding van
de Maas in de zomer van 2018. Dagelijks nam Phoa monsters van het Maaswater
samen met lokale bewoners in Frankrijk, België en Nederland. De analyse van de data
is verricht in samenwerking met Wageningen UR en de TU Delft.

INDUSTRIE EN GEZINNEN 
Het onderzoek is een zogenaamde nulmeting en zal jaarlijks worden herhaald. Naast
het effect van bekende industriële vervuilers, wil Phoa in het vervolgonderzoek dit
jaar ook het effect van bewoners meten door het onderzoek te verbreden naar
medicijnresten en microplastics. De metingen van het burgeronderzoek zullen worden
opgenomen in de database van het TU Delft WaterLab dat het onderzoek steunt.
Daarnaast worden de data opgenomen in de internationale databases van EarthEcho
(Verenigde Staten) en MyH2O (China).

BETROKKEN BURGERS
Behalve de verzamelde data over de waterkwaliteit van de Maas heeft het
onderzoek ruim 500 bewoners in het Maasstroomgebied betrokken bij 'hun' rivier.
Deze mensen, waaronder veel kinderen, namen actief deel aan het onderzoek door
metingen te verrichten onder leiding van Phoa. "Dit heeft geleid tot meer
betrokkenheid bij de waterkwaliteit van de Maas," aldus Marit Bogert van het TU
Delft WaterLab. RIWA-Maas, de belangenorganisatie van drinkwaterbedrijven die de
Maas als bron voor drinkwaterbereiding gebruiken, juicht het burgeronderzoek om
dezelfde reden toe.

DRINKBARE RIVIEREN
Het burgeronderzoek langs de Maas is een kleine stap op weg naar de grote droom
van initiatiefneemster Li An Phoa: een wereld met drinkbare rivieren. "Tijdens mijn
rivierwandelingen ga ik in gesprek met bewoners, voer ik samen met hen onderzoek
uit en zet ik burgers in beweging om zorg te dragen voor hun rivier. De politiek pakt
het ook op: momenteel werken we aan een netwerk van burgemeesters voor een
Drinkbare Maas." De ambitie van Phoa beperkt zich niet tot de Maas. Het Delftse
WaterLab werkt mee aan de uitbreiding van het onderzoek naar andere Europese
rivieren. En in 2020 staat een source-to-sea wandeling en burgeronderzoek langs de
Yangtze op de planning.
Meer informatie is te verkrijgen via:
Drinkable Rivers
Li An Phoa
lian@drinkablerivers.org  |  06-18527940  |  www.drinkablerivers.org
TU Delft Proeftuin het WaterLab
Marit Bogert of Sandra de Vries
waterlab-sc@tudelft.nl  |  www.tudelft.nl/scd/waterlab/

21 maart 2019

••••••••

Verloop van blauw naar groen