Baanhoek

Stuurgroep Schone Maaswaterketen bezoek pilotzuivering op Baanhoek

Half Maart bezocht de stuurgroep van de Schone Maaswaterketen (SMWK) de pilot drinkwaterzuivering van Evides Waterbedrijf bij de productielocatie Baanhoek in Dordrecht.De stuurgroep kreeg een goed beeld van het effect van de waterkwaliteit van het water uit de bron op de benodigde – steeds verdergaande - zuiveringsmethoden. De noodzaak voor het bereiken van de doelstelling van de SMWK – een schonere maas – werd door dit bezoek bekrachtigd: Wat er niet in zit, hoeft er ook niet uitgehaald te worden.

Op Baanhoek onderzoekt Evides de drinkwaterzuivering van de toekomst. De oppervlaktewaterzuivering op Baanhoek moet worden vernieuwd en vergroot. De zuivering is aan het einde van zijn levensduur en de robuustheid (en daaraan gekoppeld de waterkwaliteit) van met name de voorzuivering is onvoldoende toekomstbestendig. Ook de capaciteit van de zuivering is onvoldoende om de geprognosticeerde groei in de drinkwatervraag in het voorzieningsgebied te dekken. Dat betekent dat de drinkwaterzuivering voor oppervlaktewater moet worden vernieuwd en vergroot. Daarom doet Evides onderzoek in een pilothal op de productielocatie Baanhoek, zodat zij ook in de toekomst betrouwbaar drinkwater kunnen blijven leveren. 

In deze pilot drinkwaterzuivering komen een aantal onderwerpen aan bod waar ook de SMWK zich mee bezig houdt. Zo wordt de pilot gevoed door Maaswater vanuit de spaarbekkens in de Brabantse Biesbosch. Het meten, monitoren en analyseren van dat water op o.a. microverontreinigingen is een onderdeel van de pilot.

Vervolgens wordt van het Maaswater via de pilot-installatie met conventionele en nieuwe zuiveringsmethoden drinkwater gemaakt. Ook dit wordt gemeten en geanalyseerd. Het inzicht in de samenstelling van het Maaswater wordt ingebracht in de werkgroep monitoring.

> Lees hier het bericht over de pilotzuivering op Baanhoek
> Bekijk hier de video over de pilotzuivering 

••••••••

Verloop van blauw naar groen