Waardevolle samenwerking

De vernieuwde samenwerking en het werkprogramma zijn een vervolg op de eerdere samenwerking (2015-2018) waarbij de dosering van poederkool op bestaande rwzi’s is onderzocht (‘PACAS’) en waarbij een regionale hotspotanalyse medicijnresten is uitgevoerd. Het samenvattend eindrapport is hier te downloaden. Op 4 april 2018 zijn tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op slot Loevestein de bevindingen van beide onderzoeken gepresenteerd. Tijdens dezelfde bijeenkomst is ook uitgesproken dat de samenwerking als zeer waardevol wordt ervaren en dat deze moet worden voortgezet. Vijf beloften zijn toen uitgesproken:
•     We maken de Maas schoner
•     We beschouwen de hele keten, van bron tot zuiveren
•     We zetten in op internationale samenwerking
•     We zoeken naar optimalisatie van maatregelen binnen het Maasstroomgebied
•     We werken samen met alle belanghebbenden
 
Deze vijf beloften vormden de basis voor de vernieuwde samenwerking en het werkprogramma 2019-2021.

1 juni 2018

••••••••

Verloop van blauw naar groen