Werkgroep
Bronnen & Bronaanpak

Tijdlijn

Benieuwd wat er speelt? Blijf hier op de hoogte van de lopende projecten.

Horizontale decoratieve slinger van rondjes met kleurverloop van groen naar blauw

De werkgroep Bronnen & Bronaanpak binnen de Schone Maaswaterketen bestaat uit experts van de waterschappen en drinkwaterbedrijven uit het Maasstroomgebied en Rijkswaterstaat. Gezamenlijk zijn zij gestart met het project ‘Ken je Stroomgebied’. In dit project wordt informatie en kennis over het stroomgebied gebundeld in een interactief geo-portaal: de schone Maas-Atlas. Deze Atlas vormt de basis om gezamenlijk en effectief de waterkwaliteit binnen het Maasstroomgebied te verbeteren en beschermen

ONDERDELEN VAN DE SCHONE MAAS-ATLAS 
 
Atlas verontreinigingen
Waar zitten de bronnen van verontreiniging? Schone Maaswaterketen brengt in beeld waar lozingspunten van organische microverontreinigingen vanuit afvalwater zich bevinden, met indicatie van de omvang en wie de lozers zijn.

Atlas monitoring
Wat weten we over de microverontreinigingen? We leggen de monitoringprogramma’svan de drinkwaterbedrijven en waterbeheerders naast elkaar, bepalen de mogelijkheden voor afstemming en benoemen gewenste aanvullingen om een beter totaalbeeld binnen het Maasstroomgebied te krijgen. 


Atlas activiteiten
Wat doen we al? We houden een overzichtskaart bij van activiteiten die al plaatsvinden of die gaan plaatsvinden bij de samenwerkingspartners en bij derden zoals de industrie om de waterkwaliteit in het Maasstroomgebied te verbeteren en te beschermen.
 
Het samenbrengen van deze informatie verschaft beheerders en gebruikers van de Maas een uniek en noodzakelijk beeld over de verontreinigingsbronnen die van invloed zijn op de waterkwaliteit. De atlas toont lozingspunten van microverontreinigingen die de waterkwaliteit beïnvloeden en ondersteunt beheerders en gebruikers met behulp van kaartmateriaal waar, welke maatregelen getroffen moeten worden om de Maas effectief te beschermen en de kwaliteit te verbeteren. Het is de ambitie om dit instrument stroomgebied breed te ontwikkelen en in te zetten. De werkgroep gaat ook nog het project ‘Bronaanpak’ uitvoeren.

MEER WETEN? 
Neem gerust contact met ons op.

Verloop van blauw naar groen
Ook benieuwd naar onze andere werkgroep?
werkgroep techniek & ecologie

••••••••

Verloop van blauw naar groen