P1020255

Versterken van het internationale netwerk

De Maas kent geen grenzen, maar het Maasstroomgebied beslaat vijf landen. Om de waterkwaliteit in dit gebied te verbeteren, is samenwerking tussen alle betrokken landen essentieel. 

Om de internationale netwerk te versterken, werd de Schone Maaswaterketen (SMWK) mede organisator van het jaarlijkse internationale Maas-symposium. Dit vond plaats op 12 september jl. in Luik. We organiseerden vier parallelsessies met de focus op waterkwaliteit, met name medicijnresten en industriële stoffen. In deze sessies stonden de verschillende aspecten van waterkwaliteit op de agenda, zoals monitoring, indirecte lozingen, informatie-uitwisseling en de implicaties van de (concept) nieuwe richtlijn voor stedelijk afvalwater. 

Tijdens de sessies was er een prettige, interactieve en informele sfeer. Dit leidde tot een vruchtbare uitwisseling van informatie, ervaringen en ideeën. De contacten die tijdens deze bijeenkomst zijn gelegd, gaan benut worden om verdere stappen te nemen. Denk daarbij aan het delen van informatie over waterkwaliteit en vergunningen. De positieve reacties op het symposium hebben ons aangemoedigd om toekomstige bijeenkomsten te plannen, waarin we de internationale samenwerking voortzetten en streven naar verdere verbeteringen in het Maasstroomgebied.

••••••••

Verloop van blauw naar groen