Waterbewust samen werken met Water

4 juli 2019
Het bestuursprogramma 2019-2023 van AA en Maas. De afgelopen bestuursperiode is succesvol verlopen. Er zijn veel projecten gerealiseerd en verbeteringen in het waterbeheer doorgevoerd.    

Bruggen bouwen met water voor nu en later

7 juni 2019
Het bestuursprogramma 2019-2023 van Waterschap De Dommel: een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem dat goed is
voor inwoners, bedrijven, landbouw en natuur.   

Samenwerking Schone Maaswaterketen stroomt door

3 juni 2019
Het Maasstroomgebied kan en moet schoner! De drinkwaterbedrijven en waterschappen in het Maasstroomgebied en het Ministerie van IenW zetten de samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen voort.  

"De Maas kan en moet schoner! De partners in de Schone Maaswaterketen willen de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren."

Werkgroepen


De samenwerking Schone Maaswaterketen kent twee werkgroepen.

over ons


Waterschappen, drinkwaterbedrijven en ministerie bundelen hun kennis en expertise en dát is de kracht van onze samenwerking.

downloads

Bekijk en download diverse documenten en multimedia.

••••••••