door water verbonden

3 september 2019
Op 28 maart 2019 is het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Rivierenland geïnstalleerd. In dit bestuursakkoord is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2019 tot en met 2023.

Buitenkant Pompgebouw de Esch

Bijeenkomst

16 augustus 2019
Op 25 september zal de bijeenkomst ‘Richting geven aan waterkwaliteit’ plaatsvinden*. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in dialoog over onderwerpen zoals waterkwaliteit en medicijngebruik.
*alleen voor genodigden 

Kraan open totdat glas overloopt

Waterbewust samen werken met Water

4 juli 2019
Het bestuursprogramma 2019-2023 van AA en Maas. De afgelopen bestuursperiode is succesvol verlopen. Er zijn veel projecten gerealiseerd en verbeteringen in het waterbeheer doorgevoerd.    

"De Maas kan en moet schoner! De partners in de Schone Maaswaterketen willen de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren."

Werkgroepen


De samenwerking Schone Maaswaterketen kent twee werkgroepen.

Horizontale decoratieve slinger van rondjes met kleurverloop van groen naar blauw
Sfeerbeeld bijeenkomst

over ons


Waterschappen, drinkwaterbedrijven en ministerie bundelen hun kennis en expertise en dát is de kracht van onze samenwerking.

Sfeerbeeld

downloads

Bekijk en download diverse documenten en multimedia.

••••••••

Verloop van blauw naar groen