over ons


De Maas kan en moet schoner! De partners in de Schone Maaswaterketen willen de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren. We richten ons daarbij op microverontreinigingen die via afvalwaterstromen in het milieu terecht komen. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en ministerie bundelen hierbij hun kennis en expertise en dát is de kracht van onze samenwerking. Ook werken we samen met andere initiatieven in binnen- en buitenland die de Maas schoner willen maken. De aanpak bevat de hele keten: van bron van de verontreiniging tot levering van drinkwater uit de kraan.
Twee jaar geleden zijn we gestart met twee concrete projecten. In die tijd is veel energie en enthousiasme ontstaan om samen door te pakken. En we gaan verder! Want de Maas kan en móet schoner!

••••••••

partners


Onderstaand vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners.
Daarnaast ondersteunen RIWA-Maas, Rijkswaterstaat en STOWA de samenwerking.

"Een schone Maas is een gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Bedrijfslogo Waterschap AA en Maas rond
Waterschap
Aa en Maas
Bedrijfslogo Brabantse Delta rond
Waterschap
Brabantse Delta
Bedrijfslogo Waterschap De Dommel rond
Waterschap
De Dommel
Bedrijfslogo Waterschap Limburg rond
Limburg
Bedrijfslogo Waterschap Rivierenland rond
Waterschap
rivierenland
Bedrijfslogo Brabant Water rond
drinkwaterbedrijf brabant water
Bedrijfslogo Dunea rond
drinkwaterbedrijf dunea
Bedrijfslogo Evides rond
Evides Waterbedrijf
Bedrijfslogo WML rond
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) 
Bedrijfslogo MiW rond
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bedrijfslogo Rijkswaterstaat rond
rijkswaterstaat

ambassadeurs


De bestuurlijk ambassadeurs zijn gezamenlijk boegbeeld naar buiten voor de samenwerking Schone Maaswaterketen. Zij benadrukken de win-win van de samenwerking en wijzen ook anderen op hun eigen rol.

"Ik geloof in de kracht van samenwerking. Over de grenzen van je eigen organisatie heen, over de geografische grenzen, samen gericht op het gemeenschappelijk belang. De focus houden op dit gemeenschappelijk belang is de sleutel tot succes."

Erik de Ridder
watergraafde Dommel
Erik de Ridder2

"In de Schone Maaswaterketen werken we samen om de waterkwaliteit te verbeteren door watersysteem en waterketen met elkaar te verbinden. Dat is onze kracht."

annette ottolini
directeur
evides waterbedrijf
Portretfoto
Sfeerbeeld bijeenkomst

stuurgroep


De aansturing van de Samenwerking vindt plaats door de stuurgroep.

Portretfoto
Peter Verlaan

Waterschap Aa en Maas
Voorzitter

Portretfoto
Len Nooteboom

Waterschap Brabantse Delta

Portretfoto
Sandra Verheijden

Brabant water

Portretfoto
Stefan Weijers

Waterschap De Dommel

Portretfoto
Ad de Waal Malefijt

Dunea

Portretfoto
henk Ketelaars

Evides

Portretfoto
Marc de Rooy

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Portretfoto
Margreet Smits

Waterschap Limburg

Portretfoto
Peter Smeets

Rijkswaterstaat

Portretfoto
Maarten van der Ploeg

RIWA-Maas

Portretfoto
Lianne van Oord

WML 

Portretfoto
Andre van Aken

Waterschap rivierenland

coördinatieteam


Het coördinatieteam draagt zorg voor de dagelijkse coördinatie van activiteiten en deelprojecten en de communicatie over de Samenwerking. 

Hans van der Eem
welldra

Coördinatie
Contact

Portretfoto
Maarten Nederlof
Waterschap Aa en Maas

Beleid & strategie
Contact

••••••••

Verloop van blauw naar groen