over ons


De Maas kan en moet schoner! De partners in de Schone Maaswaterketen willen de waterkwaliteit van de Maas en het stroomgebied verbeteren. We richten ons daarbij op microverontreinigingen die via afvalwaterstromen in het milieu terecht komen. Waterschappen, drinkwaterbedrijven en ministerie bundelen hierbij hun kennis en expertise en dát is de kracht van onze samenwerking. Ook werken we samen met andere initiatieven in binnen- en buitenland die de Maas schoner willen maken. De aanpak bevat de hele keten: van bron van de verontreiniging tot levering van drinkwater uit de kraan.
Twee jaar geleden zijn we gestart met twee concrete projecten. In die tijd is veel energie en enthousiasme ontstaan om samen door te pakken. En we gaan verder! Want de Maas kan en móet schoner!

••••••••

partners


Onderstaand vindt u een overzicht van onze samenwerkingspartners.
Daarnaast ondersteunen RIWA-Maas, Rijkswaterstaat en STOWA de samenwerking.

"Een schone Maas is een gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Waterschap
Aa en Maas
Waterschap
Brabantse Delta
Waterschap
De Dommel
Limburg
Waterschap
rivierenland
drinkwaterbedrijf brabant water
drinkwaterbedrijf dunea
Evides Waterbedrijf
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
rijkswaterstaat

ambassadeurs


De bestuurlijk ambassadeurs zijn gezamenlijk boegbeeld naar buiten voor de samenwerking Schone Maaswaterketen. Zij benadrukken de win-win van de samenwerking en wijzen ook anderen op hun eigen rol.

"Er zijn nu mooie, concrete resultaten behaald. De vervolgstappen moeten ook heel haalbaar en concreet zijn met een duidelijk doel voor ogen."

Kees Jan de Vet
dijkgraaf
waterschap brabantse delta

"In de Schone Maaswaterketen werken we samen om de waterkwaliteit te verbeteren door watersysteem en waterketen met elkaar te verbinden. Dat is onze kracht."

annette ottolini
directeur
evides waterbedrijf

stuurgroep


De aansturing van de Samenwerking vindt plaats door de stuurgroep.

Peter Verlaan

Waterschap Aa en Maas
Voorzitter

Len Nooteboom

Waterschap Brabantse Delta

Sandra Verheijden

Brabant water

Stefan Weijers

Waterschap De Dommel

Ad de Waal Malefijt

Dunea

henk Ketelaars

Evides

Marc de Rooy

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Margreet Smits

Waterschap Limburg

Peter Smeets

Rijkswaterstaat

Maarten van der Ploeg

RIWA-Maas

Lianne van Oord

WML 

Andre van Aken

Waterschap rivierenland

coördinatieteam


Het coördinatieteam draagt zorg voor de dagelijkse coördinatie van activiteiten en deelprojecten en de communicatie over de Samenwerking. 

Hans van der Eem
welldra

Coördinatie
Contact

Maarten Nederlof
Waterschap Aa en Maas

Beleid & strategie
Contact

••••••••