nieuws

••••••••

Mens en gootsteen zijn belangrijke bron van de Maas

21 oktober 2019
De Maas is een belangrijke bron van leven én de productie van drinkwater, Na gebruik wordt dit drinkwater via riool en waterzuivering ook weer Maaswater. We zijn dus zelf een belangrijke bron van de Maas. Tijdens de Eindhovense Dutch Design Week van 19-27 oktober 2019 kunnen bezoekers ervaren dat zij zelf die belangrijke bron voor de Maas zijn.

Richting geven aan waterkwaliteit

30 september 2019
Op 25 september heeft de bijeenkomst ‘Richting geven aan waterkwaliteit’ plaatsgevonden. Het was een energieke middag waarop de ambitie is bevestigd om samen het vraagstuk van microverontreinigingen aan te pakken: ”We moeten aan de bak.”

Atlas voor een Schone Maas nu online!

24 september 2019
De Atlas voor een Schone Maas is een tool die bestaande informatie van de Maaswaterketenpartners bundelt. Deze tool bevat onder meer informatie over de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en de industriële dichtheid van de zuiveringsregio’s.

de maas en waterkwaliteit

De Maas en waterkwaliteit in het nieuws

20 september 2019
Op 11 september was de Maas volop in het nieuws: door lage afvoeren neemt de verdunning van verontreinigingen af en de concentratie toe.

Buitenkant Pompgebouw de Esch

Bijeenkomst

4 september 2019
Op 25 september zal de bijeenkomst ‘Richting geven aan waterkwaliteit’ plaatsvinden*. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in dialoog over onderwerpen zoals waterkwaliteit en medicijngebruik.
*alleen voor genodigden 

door water verbonden

3 september 2019
Op 28 maart 2019 is het nieuwe Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Rivierenland geïnstalleerd. In dit bestuursakkoord is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2019 tot en met 2023.

Kraan open totdat glas overloopt

Waterbewust samen werken met Water

4 juli 2019
Het bestuursprogramma 2019-2023 van AA en Maas. De afgelopen bestuursperiode is succesvol verlopen. Er zijn veel projecten gerealiseerd en verbeteringen in het waterbeheer doorgevoerd.    

Bruggen bouwen met water voor nu en later

7 juni 2019
Het bestuursprogramma 2019-2023 van Waterschap De Dommel: een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem dat goed is
voor inwoners, bedrijven, landbouw en natuur.   

Mensen aan het werk rondom een tafel

Samenwerking Schone Maaswaterketen stroomt door

3 juni 2019
Het Maasstroomgebied kan en moet schoner! De drinkwaterbedrijven en waterschappen in het Maasstroomgebied en het Ministerie van IenW zetten de samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen voort.  

Nieuwe website live

1 juni 2019
De Schone Maaswaterketen heeft nu ook een eigen website, welkom! Op deze website is meer over de samenwerking en het werkprogramma te lezen en het laatste nieuws. Naast diverse downloads vind u hier ook meer informatie over alle partners, coördinatieteamleden, stuurgroepleden en bestuurlijk ambassadeurs.

NAP meter

'Samen beter!'

29 april 2019
Onder de naam ‘Samen beter!’ presenteerde het waterschap Brabantse Delta haar bestuursakkoord voor de periode 2019-2023. 
Waterschap Brabantse Delta staat midden in de samenleving en wil dit de komende jaren meer uitdragen.

Illustraties tips

Bewust met ons drinkwater

1 juni 2019
Drinkwater: het is lekker, fris en stroomt direct uit de kraan. We gebruiken het volop, voor allerlei doeleinden. Dagelijks gebruiken we in Nederland 120 liter. Een beetje minder kan ook makkelijk en is wel zo duurzaam.

Ambities en speerpunten waterschap Limburg

26 april 2019
Het bestuur van Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg staan de komende bestuursperiode voor uitdagende opgaven op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit en klimaatadaptatie.

Diverse medicijnen

Medicijnresten in drinkwater

1 april 2019
Bij elke slok kraanwater die je drinkt een beetje antibiotica binnen krijgen, of paracetamol. Klinkt gek, toch is het de realiteit. Wat zijn de risico's? 

Portretfoto

Denkkracht bundelen

april 2019
De volgende fase in de samenwerking binnen de Schone Maaswaterketen staat voor de deur. De deelnemers hebben een overeenkomst getekend, waarin het werkprogramma tot 2021 is vastgelegd.

's Werelds eerste burgeronderzoek naar waterkwaliteit van hele rivier

21 maart 2019
Op 22 maart, Internationale Wereldwaterdag, worden de uitkomsten van ‘s werelds eerste burgeronderzoek naar de waterkwaliteit van een hele rivier bekendgemaakt.

Medicijnen in wasbak

UNIE ONDERSCHRIJFT AANPAK MEDICIJNRESTEN EUROPESE COMMISSIE

15 maart 2019
De Europese Commissie heeft op 11 maart een strategische aanpak van medicijnresten in het milieu gepubliceerd. De Unie van Waterschappen is blij met deze strategie en ziet die als een bevestiging dat we in Nederland de goede aanpak hebben gekozen.  

Sfeerbeeld bijeenkomst

Nederland gaat voor een gezonde Maas

26 juli 2018
Overheden, waterbedrijven, industrie en milieuorganisaties zijn samen op weg naar een schone, vitale en drinkbare Maas. Dat is de uitkomst van de bijeenkomst ‘Op weg naar een drinkbare Maas’.

Waardevolle samenwerking

April 2018
De vernieuwde samenwerking en het werkprogramma zijn een vervolg op de eerdere samenwerking (2015-2018) waarbij de dosering van poederkool op bestaande rwzi’s is onderzocht (‘PACAS’) en waarbij een regionale hotspotanalyse medicijnresten is uitgevoerd.

Rapport voor bestuurders

Maart 2018
Kan bijvoorbeeld gebruikt worden om dagelijks en algemeen besturen te informeren over de samenwerking en de resultaten van beide onderzoeken én als element om waterkwaliteit te agenderen.

DE REGIONALE HOTSPOTANALYSE

Januari 2018
Met de landelijke hotspotanalyse als vertrekpunt is een nadere analyse gemaakt voor het Maasstroomgebied. Hierbij is onder meer ook de ecologische waarde van ontvangende wateren meegewogen.

Pacas Rapport

December 2017
Het PACAS onderzoek heeft plaatsgevonden op de rioolwaterzuivering Papendrecht van waterschap Rivierenland.

Proeflocatie in Papendrecht

Tweede helft 2016
De rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland wordt de proeflocatie om microverontreinigingen zoals geneesmiddelenresten uit rioolwater te halen. 

Praktijkonderzoek: minder geneesmiddelenresten in gezuiverd rioolwater

24 oktober 2016
De Maas kan en moet schoner. Met dat doel zijn de waterketenpartners van het project Schone Maaswaterketen een nieuw onderzoek gestart.

Groepsfoto

schone Maaswaterketen van start

20 oktober 2015
Tijdens de eerste stuurgroepbijeenkomst is op 20 oktober 2015 het logo van het project Schone Maaswaterketen onthuld en het project echt gestart.

••••••••

Verloop van blauw naar groen